České pojišťovny si stěžují v Bruselu kvůli monopolu na pojištění cizinců

Česká asociace pojišťoven podala stížnost k Evropské komisi kvůli vzniku monopolu na pojištění cizinců. Podle novely zákona si mohou zřídit po dobu příštích pěti let povinné komplexní zdravotní pojištění pouze u Pojišťovny VZP. Asociace tvrdí, že to odporuje pravidlům hospodářské soutěže a také pravidlům Smlouvy o fungování EU (SFEU). 

„Novela zákona o pobytu cizinců, která letos v létě monopol zavedla, je v rozporu s ustanovením SFEU, podle kterého nemohou členské státy udělit zvláštním či veřejným podnikům výlučné právo a rozšířit již dominantnímu subjektu jeho dominanci na další trh. Existuje rozsáhlá judikatura Soudního dvora EU, ze které jasně vyplývá zákaz členským státům vytvářet lokální či národní monopoly,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

Novela podle něj znemožňuje ostatním podnikům poskytovat zdravotní pojištění cizinců v ČR, čímž také porušuje svobodu usazování a volný pohyb služeb, které jsou také součástí primárního práva EU, tedy práva mezinárodního, nadřazeného českému právnímu řádu. Novela také porušila evropskou směrnici Solventnost II, která upravuje poskytování pojištění v EU a z níž vyplývá, že monopoly, které rozdělují vnitřní trh pojišťovacích služeb, jsou v přímém rozporu se zájmy EU v této oblasti, dodal.

„Hlavním důvodem podání stížnosti České asociace pojišťoven k Evropské komisi je zásadní nesouhlas se zavedením monopolu, který jednoznačně poškozuje koncové klienty a vylučuje z trhu konkurenci. Takový postup státu je zcela v rozporu se soutěžním právem EU,“ uvedl Ivo Janda z advokátní kanceláře White & Case, která stížnost k Evropské komisi připravila.

Z 25 členů asociace poskytovali toto pojištění podle Matouška jen čtyři z nich. „Přesto asociace vnímá opatření velmi kriticky jako systémový problém, protože odstraňuje zdravou konkurenci na trhu. Je nám líto, že minulá Sněmovna k tomuto opatření sáhla, ačkoli se ukázalo, že problém s chybějícími úhradami nemocnicím za ošetření cizinců způsobují nepojištění cizinci, nikoli pojišťovny,“ podotkl.

Komerční zdravotní pojištění nyní může poskytovat jen dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Až po pěti letech by tuto možnost měly dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny. Podle kritiků, mezi něž patřily Senát, Hospodářská komora či právě Česká asociace pojišťoven, je ustanovení v rozporu s unijním právem. Sněmovna ale v červeci návrh Senátu na jiné zajištění zdravotního pojištění cizinců prostřednictvím registru odmítla.

Před několika týdny skupina senátorů znovu navrhla zrušení monopolu Pojišťovny VZP na zdravotní pojištění cizinců. Chce také zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku. Pokud se senátorským návrhem horní komora ztotožní, předlohu dostane k projednání dolní komora v povolebním složení.