Češi pokročili ve výzkumu leukemie

Vědcům dvou týmů Ústavu molekulární genetiky se podařilo odhalit další příčinu vzniku nádorového onemocnění krvetvorby – leukemie

Češi pokročili ve výzkumu leukemie
ilustrační foto | Shutterstock.com

Experti objevili nové mutace v genu PPM1D, které maří práci „strážců“ lidského genomu a tím umožňují nádorovým buňkám bujet. Nový objev lze použít v boji proti leukemii. Problémové mutace PPM1D se mohou vyskytovat v malém procentu buněk i u zdravých lidí a za normálních okolností nezpůsobují žádné potíže.

Problém může nastat, pokud se mutovaná forma PPM1D objeví například v kmenové buňce kostní dřeně, která je zodpovědná za tvorbu krve. Pokud je člověk nesoucí takovou mutaci opakovaně vystaven vysokým dávkám rentgenového záření nebo některým formám chemoterapie, které poškozují DNA, pokračují postižené kmenové buňky v dělení a rozvine se leukemie. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot

Máte účet?

Přihlásit