Čert vás za to vem! Historie železniční dopravy v habsburské monarchii

Právě před 183 lety přijel do Brna první vlak a rovnou se stihl nabourat. Toho dne vstoupily české země do nového, moderního světa oceli a páry.

Čert vás za to vem! Historie železniční dopravy v habsburské monarchii
Předtím, než se u nás definitivně prosadily ocel a pára, vznikly v Čechách dvě koněspřežné dráhy: Linec – České Budějovice (1827) a Lánská dráha (1830) | foto Archiv

Když 7. července 1839 přijel do Brna v půl jedenácté ráno první vlak, bylo to – jak psaly Pražské nowiny – „pro hlavní toto město zwláštní slawností“. Železnice vůbec poprvé spojila dvě metropole habsburské říše (hlavní města Arcivévodství rakouského a Markrabství moravského), a tak není divu, že kolona vlaků tažená lokomotivami nazvanými Bruna, Gigant, Hercules a Bucefalus vjížděla do Brna „při střílení z moždířů a hudbě“.

Speciální uvítání čekalo i na prvních 800 pasažérů, kteří po čtyřech hodinách cesty vystoupili na peron brněnského nádraží: „Mnozí wznešení cestowatelé, mezi nimi i několik wysokých státních ouředníků, byli u pana purkmistra pohostínu (hosty, pozn. red.), kdež pilo se na zdrawí Jeho Majestátu a pak oněch wážených mužů, kteří k wywedení železné dráhy, tomuto welikému dílu, napomáhali.“ Krátce před čtvrtou odpolední nasedli zase všichni do vagonů a vydali se na zpáteční cestu.

Železnice bohužel už v onen slavný den ukázala, že nedovede jen zkracovat vzdálenosti, ale také dosud nevídanou silou pustošit a deformovat křehká lidská těla. K první železniční nehodě na našem území došlo u Vranovic (zhruba v polovině cesty mezi Brnem a Břeclaví), když anglický strojvůdce lokomotivy Gigant nestihl z nepozornosti včas zabrzdit a vrazil do vlaku před sebou takovou silou, že „oba wozy na díle se roztřískaly a několik osob, mezi nimi pět znamenitě, poraněno bylo“.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit