Bez jádra to nepůjde

Labilní energetika jako výsledek překotné dekarbonizační snahy

Bez jádra to nepůjde
Reálná výzva pro novou vládu? Přispět k prosazení jaderné energie jako bezemisního zdroje a zemního plynu jako zdroje přechodného. | foto Tomáš Novák, týdeník Hrot

Co čekat od nové vlády ve vztahu k energetické a dekarbonizační politice EU? Představená koaliční smlouva označuje samotný Green Deal za příležitost pro modernizaci české ekonomiky a navýšení kvality života. Podobně líbivá hesla o příležitostech se již mnohokrát zaskvěla v novinových titulcích. Nehovoří se však o tom, že méně fosilní energetika bude přinejmenším přechodně z principu výrazně dražší, jak vyplývá z mnoha našich analýz. Pro zemi s druhým nejvyšším podílem energeticky náročného průmyslu na HDP v EU to není dobrá zpráva. V souladu s duchem doby bychom spíše měli říci, že to je velká výzva.

Samotné zdražení energetiky by bylo méně problematické v situaci, kdy by postihlo celý svět. Po jednání COP26 v Glasgow (Konference OSN o změně klimatu 2021) je však zřejmé, že dekarbonizační úsilí bude mimořádně geograficky nehomogenní. Postihne především země EU, což povede ke snížení konkurenceschopnosti mnoha průmyslových odvětví. Namátkou jmenuji keramický, sklářský či chemický průmysl, ale i mnoho odvětví strojírenství, a především metalurgie.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit