Balaš důvěřuje… A taky se zlobí

Ministerstvo školství nakonec ustoupilo od záměru rozdělit v rámci připravované reformy učivo na základní (jádrové) a rozšiřující. Vyšlo tak vstříc odborníkům, podle nichž hrozil nárůst nerovností ve školách

O to, aby v nových rámcových vzdělávacích plánech byla definována jen základní úroveň učiva, usiloval i ministr Vladimír Balaš. Jde o správné rozhodnutí, protože dává velkou volnost učitelům. Ti tak sice budou mít ministerstvem jasně stanoveno, co se děti musejí naučit (základní úroveň), ale zároveň dostanou velký prostor k tomu, aby učili i nad tento rámec. Bude však záležet na úsudku učitelů, co ještě je ve schopnostech konkrétních žáků a co už nikoli. S těmi schopnějšími tak i nadále budou moci jít více do hloubky, avšak bez nějakého ministerského návodu. Ano, učitelé a ředitelé si umějí poradit. Říkáme to dlouhodobě a ministr Balaš si za tuto důvěru k pracovníkům ve školství zaslouží palec nahoru.

Tím však výčet pozitiv končí. Celkově se totiž reforma školství zadrhla. Expertnímu týmu pod vedením zaměstnance ministerstva Jana Jiterského se nedaří odevzdávat práci včas. Ministr Balaš údajně hned několikrát vyjádřil svou nespokojenost s kvalitou jejich výstupů. A pořádně pracovat nezačaly ani odborné skupiny, které mají na starosti změny v konkrétních školních předmětech. Na veřejnost se dostávají informace o tom, že Národní pedagogický institut, organizace ministerstva, v koordinaci reformy selhává. Jmenovaní odborníci nedostávají včas pozvánky na jednání týmu, případně je nedostanou vůbec. Na internetu si následně stěžují na netransparentnost, špatnou komunikaci a velké časové prodlevy. Podle informací Hrotu jsou nedostatky takového charakteru, že již ohrožují i pozici ředitele institutu Iva Jupy. Ministr Balaš mu údajně dal nůž na krk, že chce alespoň nějaké výsledky. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit